Top
+90 (212) 465 79 50
Hekimlerin Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları Bakımından Cezai Sorumluluğu
14 Aralık 2022

Hekimlerin mesleklerinin uygulanmasından doğan cezai sorumluluğu, hekimlik uygulamaları sırasında oluşabilecek kusur sonucunda Türk Ceza Kanunu’nd

Aile Konutu Şerhi ve İcra Takiplerine Etkisi
08 Aralık 2022

“Aile konutu” kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde aile konutu

Düşük Bakiyeli İcra Takiplerinin Tasfiyesine Dair Düzenleme Hakkında Bilgi Notu
11 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Gelir Vergisi Kanunu' nda Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu
10 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Bazı Borçlara İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Bilgilendirme Notu
10 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler

Kira Tespit Davası ve Esasları
21 Kasım 2022

Kira sözleşmelerinde kira ilişkisi kurulduktan sonra her zaman değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişikliklerin geçerli olması için kiracı

An Overview of Subscription Contracts
02 Kasım 2022

Today, many contracts are signed, and when different types of needs are concerned, different types of contracts appear. Subscription contract is one of these

Menfi Tespit Davası ve Şartları
08 Kasım 2022

Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan davaya menfi (olumsuz) tespit davası denir.[

İş Sözleşmesinde Fesih Bildirimi ve Tarafların Haklı Nedenle Feshi
24 Ekim 2022

İş sözleşmesi bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmakt

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları
11 Ekim 2022

Finansal kiralama sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu madde 18’e göre kir

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

“Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Eylül 2022 tarih ve 31962 sayıl

Son Düzenlemeler Işığında Cebri Satış
30 Eylül 2022

7343 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihinde, “İcra ve İflas Kanunu Uyar

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50