Top
+90 (212) 465 79 50
Miras Hukukunda Kanuni Mirasçılar ve Zümre Sistemi
15 Mart 2023

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen ve intikal edilebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini d&u

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü: ICSID Yatırım Tahkimi
21 Aralık 2022

Dünya’da liberasyon anlayışının özümsenmesiyle uluslararası ticaretin ve yatırımın gelişimi ivme kazanmıştır. Uluslararası tahkim tü

Dava Şartı Arabuluculuk
08 Mart 2023

Arabuluculuk; aslında yeni bir çözüm yöntemi olmayıp, eski zamanlardan beri Uzak Doğu, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu
14 Aralık 2022

01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama

İş Kazası ve Tazminat Davası
05 Ocak 2023

İş kazası kavramı, kazanın tamamen çalışma hayatından doğan halini oluşturmakta olup mesleki risklerin başında gelmektedir. İş kazası, doktrinde sigor

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
08 Aralık 2022

07.12.2022 tarih ve 32036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişikli

Ticari Defterlerin Kesin Delil Olma Niteliği
05 Aralık 2022

Ticari defterlerin delil niteliğine haiz olup olmadığı hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) kanun koyuc

Hacizde İstihkak
27 Aralık 2022

Borçlunun malları haczedilirken, aslında bir başka kişiye ait olan mallar da haczedilmiş olabilir. Örneğin borçlunun evinde haci

Hekimlerin Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları Bakımından Cezai Sorumluluğu
14 Aralık 2022

Hekimlerin mesleklerinin uygulanmasından doğan cezai sorumluluğu, hekimlik uygulamaları sırasında oluşabilecek kusur sonucunda Türk Ceza Kanunu’nd

Aile Konutu Şerhi ve İcra Takiplerine Etkisi
08 Aralık 2022

“Aile konutu” kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde aile konutu

Düşük Bakiyeli İcra Takiplerinin Tasfiyesine Dair Düzenleme Hakkında Bilgi Notu
11 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Gelir Vergisi Kanunu' nda Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu
10 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50