Top
+90 (212) 465 79 50
İstirdat Davası ve Şartları
16 Haziran 2023

Kendisine karşı ilamsız icra takibi yapılmış olan borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş olup da itirazının icra mahkemesince kald

Yargıtay Kararları Işığında Sebepsiz Zenginleşme Davası
13 Haziran 2023

Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria ve iactura: Hiç kimse başkasına yaptığı haksızlık ve verdiği zarar nedeniyle zenginleşmemelidir.

Tebligat Kanunu 21. ve 35. Madde Uygulaması
06 Haziran 2023

Tebligat, yetkili merciiler tarafından yapılan bildirimdir. Bu bildirime hukuki sonuçlar bağlanmış olduğundan tebligat, hukuk sistemimizde önemli

Kira Uyarlama Davası
17 Mayıs 2023

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde vefa-pacta sund servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözl

Nafaka Davası ve Türleri
02 Mayıs 2023

Nafaka, hukuki terim olarak, “bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkem

Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinin Karşılaştırılması
17 Ocak 2023

Borçlar Hukuku alanında taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kanunda düzenlenmeyen türde söz

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu ve Cezası
26 Nisan 2023

Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan üç çeşit kambiyo senedinden biridir. Karşılıksız çek suçu, sıklıkla

Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Unsurunun Tespiti
21 Mart 2023

Marka hakkı, sahibine münhasır yetkiler tanıyan mutlak bir haktır. Marka hakkı sahibi, markasının başkaları tarafından kullanılmasını engelleyebilir, ih

Miras Hukukunda Kanuni Mirasçılar ve Zümre Sistemi
15 Mart 2023

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen ve intikal edilebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini d&u

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü: ICSID Yatırım Tahkimi
21 Aralık 2022

Dünya’da liberasyon anlayışının özümsenmesiyle uluslararası ticaretin ve yatırımın gelişimi ivme kazanmıştır. Uluslararası tahkim tü

Dava Şartı Arabuluculuk
09 Şubat 2024

Arabuluculuk; aslında yeni bir çözüm yöntemi olmayıp, eski zamanlardan beri Uzak Doğu, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu
14 Aralık 2022

01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50