Top
+90 (212) 465 79 50
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Kanun Hakkında Bilgi Notu
02 Kasım 2023

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gaze

Kripto Paraların Haczi
12 Ekim 2023

Günümüzde, teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler hayatımızın birçok alanını doğrudan etkilemektedir. Teknoloji 21. yüzyılda o

İpotek Türleri ve Etkileri
17 Kasım 2023

Doktrinde ipotek kavramı; kişisel bir alacağı güvence altına alma amacını güden, kıymetli evraka bağlı olmayan ve bir taşınmazın değerinden alacakl

Meslek Hastalığı ve Tazminat Davası
08 Kasım 2023

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunluluğu, işverenin geniş anlamda işçiyi gözetme borcunun kapsamında yer ala

İtirazın İptali Davası ve Şartları
24 Ekim 2023

Genel haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinde borçlunun yasal süresi içinde yapmış olduğu itirazı üzerine takip durur. Duran takip ak

Zorunlu Geçit Hakkı Davası
02 Ekim 2023

Taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkına dayalı olarak taşınmazlarından yararlanmaları için taşınmazlarına ulaşmaları gerekmektedir. Taşınmazın gen

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
10 Ağustos 2023

Bilindiği üzere, kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış olsa bile konut ve çatılı işyeri kiralarında kendiliğinden sona ermemektedir.

Boşanma Halinde Ziynet Eşyalarının Durumu
08 Ağustos 2023

Ziynet eşyası, altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay

Hızlandırılmış Tahkim
22 Mayıs 2023

Tahkimdeki en önemli eğilimlerden biri, tahkim verimliliğini artırma ihtiyacı olmuştur ve olmaya devam etmektedir.  Bu istek ve (çoğunlukla)

Yargıtay Kararları Işığında Usulsüz Tebligat Örnekleri
04 Ağustos 2023

1. TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA: Kendisine tebligat yapılacak kimse adreste bulunamaz ya da tebellüğden imtina ederse

Konkordato Durumunda Finansal Kiralama Konusu Malların İadesi
23 Haziran 2023

Kural olarak konkordato tasdik kararı verildikten sonra finansal kiralama konusu malların iadesi, koşullar var ise talep edilebilecektir. Ancak 200

İstirdat Davası ve Şartları
16 Haziran 2023

Kendisine karşı ilamsız icra takibi yapılmış olan borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş olup da itirazının icra mahkemesince kald

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50