Top
+90 (212) 465 79 50
İş Akdinin Performans Düşüklüğü Sebebiyle Feshi
26 Mart 2024

İşverenin iş güvencesi kapsamındaki bir işçinin iş sözleşmesini feshedebilmesi için geçerli nedenlerin mevcut olması gerekmekt

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Alanındaki Yenilikler
01 Mart 2024

Özet:

Kısa süreli konut kiralamalarında yaşanan artışlar, yeterli yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle bu alandaki

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01 Mart 2024

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2024-32/69), 32

Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu
09 Şubat 2024

1. İşleten Kavramı

          İşleten kavramı Karayolları Trafik Kanununun 3. maddesinde “Araç

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Kanun Hakkında Bilgi Notu
02 Kasım 2023

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gaze

Kripto Paraların Haczi
12 Ekim 2023

Günümüzde, teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler hayatımızın birçok alanını doğrudan etkilemektedir. Teknoloji 21. yüzyılda o

İpotek Türleri ve Etkileri
17 Kasım 2023

Doktrinde ipotek kavramı; kişisel bir alacağı güvence altına alma amacını güden, kıymetli evraka bağlı olmayan ve bir taşınmazın değerinden alacakl

Meslek Hastalığı ve Tazminat Davası
08 Kasım 2023

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunluluğu, işverenin geniş anlamda işçiyi gözetme borcunun kapsamında yer ala

İtirazın İptali Davası ve Şartları
24 Ekim 2023

Genel haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinde borçlunun yasal süresi içinde yapmış olduğu itirazı üzerine takip durur. Duran takip ak

Zorunlu Geçit Hakkı Davası
02 Ekim 2023

Taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkına dayalı olarak taşınmazlarından yararlanmaları için taşınmazlarına ulaşmaları gerekmektedir. Taşınmazın gen

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
10 Ağustos 2023

Bilindiği üzere, kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış olsa bile konut ve çatılı işyeri kiralarında kendiliğinden sona ermemektedir.

Boşanma Halinde Ziynet Eşyalarının Durumu
08 Ağustos 2023

Ziynet eşyası, altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50