Top
+90 (212) 465 79 50
Kiracıdan Alınan Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği Hakkında Bilgi Notu
05 Ekim 2023

Kiracılardan alınan tahliye taahhütnamesine Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde değinilmiştir. Bu düzenlemeye göre tahli

İvazlı Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları, Hukuki Niteliği ve İptali
23 Eylül 2022

Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren bir hukuki işlemdir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Gelen Düzenleme
05 Ekim 2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459) ile vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek

Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu Kapsamında Tasarrufun İptali Davalarının Karşılaştırılması
23 Eylül 2022

Alacaklılarından mal kaçırmak kastı ile (borçlarını ödememek için) sahip olduğu taşınır/taşınmazlarını başkalarına devrederek mal v

İhalenin Feshi Davalarında Hukuki Yarar
23 Eylül 2022

İhalenin feshi davası açabilecek kişiler İcra İflas Kanunu mad.134/2’de belirtilmiş olup bu kişilerin ihalenin feshi davası açabilmeleri

Piramit Satış Sistemleri
23 Eylül 2022

Tüketicinin Kanunu’nda oldukça kapsayıcı ve temel şekilde piramit satış sisteminin tanımı yapılmıştır. Şöyle ki: Piramit satış, katılı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
23 Eylül 2022

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi yani bilinen adı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile temel hak ve özgürl

Exclusive Distribution Agreement Under Turkish Law
26 Eylül 2022

Although there is no specific definition of the exclusive distribution agreement under Turkish Law, some definitions are included in the doctrine and in some

An Overview of Defamation Under US Law
23 Eylül 2022

            Defamation is the act of making a statement of false information regarding another. The statement can be written or

Amerika Birleşik Devletleri E-2 Vizesi Yatırım Şartları
23 Eylül 2022

E-2 Yatırımcı Vizesi, Türkiye’ nin de aralarında bulunduğu anlaşmalı ülkelerin vatandaşlarının kendileri veya aynı ülkeden diğer kişiler

An Analysis of Germany's Position against Nord Stream 2 under International Law
05 Ekim 2023

Germany backed out of the Nord Stream 2 pipeline project following Russian armed troops’ entrance to Ukraine thereby holding a clear stance against the

Tüketici Hukuku Satış Sözleşmeleri Bedelinde Esaslı Yanılma Hali
23 Eylül 2022

Satış sözleşmelerinin temeli icap- kabul ilişkisinden oluşmaktadır. Satıcı, satışa sunduğu ürünün fiyatını belirler, bu fiyatı halka arz

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50