Top
+90 (212) 465 79 50
İş Kazası ve Tazminat Davası
05 Ocak 2023

İş kazası kavramı, kazanın tamamen çalışma hayatından doğan halini oluşturmakta olup mesleki risklerin başında gelmektedir. İş kazası, doktrinde sigor

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
08 Aralık 2022

07.12.2022 tarih ve 32036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişikli

Ticari Defterlerin Kesin Delil Olma Niteliği
05 Aralık 2022

Ticari defterlerin delil niteliğine haiz olup olmadığı hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) kanun koyuc

Hacizde İstihkak
27 Aralık 2022

Borçlunun malları haczedilirken, aslında bir başka kişiye ait olan mallar da haczedilmiş olabilir. Örneğin borçlunun evinde haci

Hekimlerin Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları Bakımından Cezai Sorumluluğu
14 Aralık 2022

Hekimlerin mesleklerinin uygulanmasından doğan cezai sorumluluğu, hekimlik uygulamaları sırasında oluşabilecek kusur sonucunda Türk Ceza Kanunu’nd

Aile Konutu Şerhi ve İcra Takiplerine Etkisi
08 Aralık 2022

“Aile konutu” kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde aile konutu

Düşük Bakiyeli İcra Takiplerinin Tasfiyesine Dair Düzenleme Hakkında Bilgi Notu
11 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Gelir Vergisi Kanunu' nda Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu
10 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükm&uu

Bazı Borçlara İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Bilgilendirme Notu
10 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler

Kira Tespit Davası ve Esasları
21 Kasım 2022

Kira sözleşmelerinde kira ilişkisi kurulduktan sonra her zaman değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişikliklerin geçerli olması için kiracı

An Overview of Subscription Contracts
02 Kasım 2022

Today, many contracts are signed, and when different types of needs are concerned, different types of contracts appear. Subscription contract is one of these

Menfi Tespit Davası ve Şartları
08 Kasım 2022

Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan davaya menfi (olumsuz) tespit davası denir.[

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50