Top
+90 (212) 465 79 50
İş Sağlığı ve Güvenliği Hususunda İşçi ve İşverenin Sorumlulukları
23 Eylül 2022

Mevcut bir işin yürütülmesi için bir işyeri, çalıştıran ve çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunların bi

Mirasın Gerçek Reddinde Küçüğün Durumu
23 Eylül 2022

Mirasın gerçek reddi, Türk Medeni Kanunu’nun mirasçılara tanıdığı, miras bırakanın ölümünden itibaren üç

Hayvan Haklarına Genel Bir Bakış
23 Eylül 2022

Hukuk sistemleri, insanlar tarafından toplumsal yaşamı düzenlemek ve denetlemek için yaratılmıştır. Türk hukuk sisteminde insan dışında kala

İstanbul Sözleşmesi' nin Kabul ve Fesih Süreci
23 Eylül 2022

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 7 Nisan 2011 tar

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Ya

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve k

Vesayet, Özel Olarak Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Nedeniyle Vasi Tayini ve Sonuçları
23 Eylül 2022

Kanuni bir zorunluluk sebebiyle yahut bazı şartlarda istek üzerine kişi vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından vesayet altına alınabilmekte

Teminat Senetleri ve Takip Hukuku Uygulaması
23 Eylül 2022

Borç senedi; herhangi para veya mal borcuna ilişkin vadesi, tutarı belirlenmiş tarafların bilerek, isteyerek vardığı anlaşma üzerine ödeme n

Kiracıdan Alınan Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği Hakkında Bilgi Notu
23 Eylül 2022

Kiracılardan alınan tahliye taahhütnamesine Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde değinilmiştir. Bu düzenlemeye göre tahli

İvazlı Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları, Hukuki Niteliği ve İptali
23 Eylül 2022

Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren bir hukuki işlemdir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Gelen Düzenleme
23 Eylül 2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459) ile vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek

Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu Kapsamında Tasarrufun İptali Davalarının Karşılaştırılması
23 Eylül 2022

Alacaklılarından mal kaçırmak kastı ile (borçlarını ödememek için) sahip olduğu taşınır/taşınmazlarını başkalarına devrederek mal v

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50