Top
+90 (212) 465 79 50
Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Ya

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve k

Vesayet, Özel Olarak Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Nedeniyle Vasi Tayini ve Sonuçları
23 Eylül 2022

Kanuni bir zorunluluk sebebiyle yahut bazı şartlarda istek üzerine kişi vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından vesayet altına alınabilmekte

Teminat Senetleri ve Takip Hukuku Uygulaması
23 Eylül 2022

Borç senedi; herhangi para veya mal borcuna ilişkin vadesi, tutarı belirlenmiş tarafların bilerek, isteyerek vardığı anlaşma üzerine ödeme n

Kiracıdan Alınan Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği Hakkında Bilgi Notu
23 Eylül 2022

Kiracılardan alınan tahliye taahhütnamesine Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde değinilmiştir. Bu düzenlemeye göre tahli

İvazlı Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları, Hukuki Niteliği ve İptali
23 Eylül 2022

Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren bir hukuki işlemdir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Gelen Düzenleme
23 Eylül 2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459) ile vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek

Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu Kapsamında Tasarrufun İptali Davalarının Karşılaştırılması
23 Eylül 2022

Alacaklılarından mal kaçırmak kastı ile (borçlarını ödememek için) sahip olduğu taşınır/taşınmazlarını başkalarına devrederek mal v

İhalenin Feshi Davalarında Hukuki Yarar
23 Eylül 2022

İhalenin feshi davası açabilecek kişiler İcra İflas Kanunu mad.134/2’de belirtilmiş olup bu kişilerin ihalenin feshi davası açabilmeleri

Piramit Satış Sistemleri
23 Eylül 2022

Tüketicinin Kanunu’nda oldukça kapsayıcı ve temel şekilde piramit satış sisteminin tanımı yapılmıştır. Şöyle ki: Piramit satış, katılı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
23 Eylül 2022

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi yani bilinen adı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile temel hak ve özgürl

Exclusive Distribution Agreement Under Turkish Law
26 Eylül 2022

Although there is no specific definition of the exclusive distribution agreement under Turkish Law, some definitions are included in the doctrine and in some

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50