Top
+90 (212) 465 79 50
Kira Tespit Davası ve Esasları
21 Kasım 2022

Kira sözleşmelerinde kira ilişkisi kurulduktan sonra her zaman değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişikliklerin geçerli olması için kiracı

An Overview of Subscription Contracts
02 Kasım 2022

Today, many contracts are signed, and when different types of needs are concerned, different types of contracts appear. Subscription contract is one of these

Menfi Tespit Davası ve Şartları
08 Kasım 2022

Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan davaya menfi (olumsuz) tespit davası denir.[

İş Sözleşmesinde Fesih Bildirimi ve Tarafların Haklı Nedenle Feshi
24 Ekim 2022

İş sözleşmesi bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmakt

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları
11 Ekim 2022

Finansal kiralama sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu madde 18’e göre kir

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

“Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Eylül 2022 tarih ve 31962 sayıl

Son Düzenlemeler Işığında Cebri Satış
30 Eylül 2022

7343 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihinde, “İcra ve İflas Kanunu Uyar

İş Sağlığı ve Güvenliği Hususunda İşçi ve İşverenin Sorumlulukları
23 Eylül 2022

Mevcut bir işin yürütülmesi için bir işyeri, çalıştıran ve çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunların bi

Mirasın Gerçek Reddinde Küçüğün Durumu
05 Ekim 2023

Mirasın gerçek reddi, Türk Medeni Kanunu’nun mirasçılara tanıdığı, miras bırakanın ölümünden itibaren üç

Hayvan Haklarına Genel Bir Bakış
23 Eylül 2022

Hukuk sistemleri, insanlar tarafından toplumsal yaşamı düzenlemek ve denetlemek için yaratılmıştır. Türk hukuk sisteminde insan dışında kala

İstanbul Sözleşmesi' nin Kabul ve Fesih Süreci
05 Ekim 2023

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 7 Nisan 2011 tar

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler
23 Eylül 2022

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Ya

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50