Top
+90 (212) 465 79 50
İhalenin Feshi Davalarında Hukuki Yarar
23 Eylül 2022

İhalenin feshi davası açabilecek kişiler İcra İflas Kanunu mad.134/2’de belirtilmiş olup bu kişilerin ihalenin feshi davası açabilmeleri

Piramit Satış Sistemleri
23 Eylül 2022

Tüketicinin Kanunu’nda oldukça kapsayıcı ve temel şekilde piramit satış sisteminin tanımı yapılmıştır. Şöyle ki: Piramit satış, katılı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
23 Eylül 2022

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi yani bilinen adı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile temel hak ve özgürl

Exclusive Distribution Agreement Under Turkish Law
26 Eylül 2022

Although there is no specific definition of the exclusive distribution agreement under Turkish Law, some definitions are included in the doctrine and in some

An Overview of Defamation Under US Law
23 Eylül 2022

            Defamation is the act of making a statement of false information regarding another. The statement can be written or

Amerika Birleşik Devletleri E-2 Vizesi Yatırım Şartları
23 Eylül 2022

E-2 Yatırımcı Vizesi, Türkiye’ nin de aralarında bulunduğu anlaşmalı ülkelerin vatandaşlarının kendileri veya aynı ülkeden diğer kişiler

An Analysis of Germany’s Position against Nord Stream 2 under International Law
23 Eylül 2022

Germany backed out of the Nord Stream 2 pipeline project following Russian armed troops’ entrance to Ukraine thereby holding a clear stance against the

Tüketici Hukuku Satış Sözleşmeleri Bedelinde Esaslı Yanılma Hali
23 Eylül 2022

Satış sözleşmelerinin temeli icap- kabul ilişkisinden oluşmaktadır. Satıcı, satışa sunduğu ürünün fiyatını belirler, bu fiyatı halka arz

Renouncement of Turkish Citizenship by Permission of Competent Authority
23 Eylül 2022

Universal Declaration of Human Rights dissents a state’s deprival of a person’ s nationality and arbitrary denial of a request to change citizens

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
23 Eylül 2022

Hukuk sistemimizde kiraya verenin kira sözleşmesini sona erdirmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlardan biri ihtiyaç nedeniyle tahliyedir

Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası ile Ödeme Yükümlülüğü
23 Eylül 2022

19 Nisan 2022 SALI günü 31814 sayılı Resmi Gazetede, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de

Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacakların İflas Takibi
23 Eylül 2022

Leasing” olarak da bilinen finansal kiralama sözleşmesi, finansal kiralama şirketleri ve kiracılar arasında yapılan bir sözle

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50