Top
+90 (212) 465 79 50
Renouncement of Turkish Citizenship by Permission of Competent Authority
23 Eylül 2022

Universal Declaration of Human Rights dissents a state’s deprival of a person’ s nationality and arbitrary denial of a request to change citizens

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
23 Eylül 2022

Hukuk sistemimizde kiraya verenin kira sözleşmesini sona erdirmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlardan biri ihtiyaç nedeniyle tahliyedir

Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası ile Ödeme Yükümlülüğü
23 Eylül 2022

19 Nisan 2022 SALI günü 31814 sayılı Resmi Gazetede, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de

Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacakların İflas Takibi
23 Eylül 2022

Leasing” olarak da bilinen finansal kiralama sözleşmesi, finansal kiralama şirketleri ve kiracılar arasında yapılan bir sözle

Haklı Sebep ile Şirket Ortaklığından Çıkma
23 Eylül 2022

Haklı sebep ile şirket ortaklığından çıkma incelenirken Yargıtay kararlarındaki “haklı sebep” olgusunun her somut olay içi

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50