Top
+90 (212) 465 79 50
Kiracıdan Alınan Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği Hakkında Bilgi Notu

Kiracıdan Alınan Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği Hakkında Bilgi Notu

05 Ekim 2023

Kiracılardan alınan tahliye taahhütnamesine Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde değinilmiştir. Bu düzenlemeye göre tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiralananın teslim edilmesinden sonra söz konusu kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı kiralayana yazılı şekilde beyan etmesi olarak tanımlanabilir. Bu beyan kiracı tarafından gerçekleştirilen tek taraflı bir beyan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kiracı bu taahhütname ile söz konusu kiralananı belli bir süre sonra tahliye edeceğini beyan eder. Kiracının bu beyanındaki tahliye süresinde söz konusu kiralananı tahliye etmemesi durumunda ne olacağı da yine aynı maddede düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kiracının söz konusu tarihte kiralananı boşaltmaması halinde, kiralayan bu tarihten başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Tahliye taahhütnamesinin bazı geçerlilik şartları bulunmaktadır, bu şartlara uyulmadığı takdirde söz konusu beyan geçerli olmayacaktır ve bu beyana dayanarak kiracının kiralananı boşaltması haklı bir gerekçeye dayanarak istenemeyecektir. Bu şartlar ise tahliye taahhütnamesinin, kiralananın kiraya teslimi sonrasında verilmesi, taahhütnamenin yazılı olarak kiracı veya yetkili kimse tarafından yapılması ve taahhütnamenin tahliye tarihini içermesi şeklindedir.

Tahliye taahhütnamelerinin üç şartı bulunmaktadır:

Kiralananın Tesliminden Sonra Düzenlenmesi Şartı

Bunlardan ilki söz konusu taahhütnamenin kiracıya kiralanın teslim edilmesinden sonra yapılması gerekmesidir. Kanun koyucu kira sözleşmelerinde kiracıyı zayıf konumda görmektedir ve bu sebeple de kiracı olan tarafı koruyucu hükümler getirmeye çalışmıştır. Tahliye taahhütnamesinin kiracıya kiralananın teslim edilmeden imzalanması durumunda kiracının mağdur olma ihtimali çok yüksektir, bu sebeple de tahliye taahhütnamesinin kiralananın kiracıya teslim edilmesinden sonra yapılması öngörülmüştür. Aksi takdirde; yani tahliye taahhütnamesinin, kiralananın kiracıya teslim edilmesinden önce imzalanması durumunda taahhütname geçersiz sayılacaktır. Bununla beraber tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile beraber yapılması durumunda da yine taahhütnamenin geçersiz olacağını belirtmekte yarar vardır.

Yazılı Olma ve Yetkili Kişi Tarafından Düzenlenmesi Şartı

Diğer bir şart ise tahliye taahhütnamesinin yazılı olması ve kiracı veya yetkili kimse tarafından yapılması gerektiğidir. Bu geçerlilik şartından anlaşılması gerekiyor ki sözlü bir beyanın herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bazen kira sözleşmelerinde kiracı birden çok kişi olabilmektedir, böyle durumlarda her bir kiracının kiralananı boşaltmaya yönelik taahhütte bulunması gerektiğini belirtmekte yarar vardır. Bu şart bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kiracı yerine taahhütnameyi gerçekleştiren kişinin yetkili kişi olması gerektiğidir, söz konusu kişinin yetkisiz olması durumunda taahhütname geçerlilik değeri kazanmayacaktır.

Tahliye Tarihinin Gösterilmesi Şartı

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için son şart ise taahhütnamede tahliye tarihinin bulunması gerektiğidir. Söz konusu taahhütnamede kiracı hangi tarihte kiralananı boşaltacağını belirtmelidir. Aksi takdirde söz konusu taahhütnamenin geçerliliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

 

 

Tuğçe Şengün 

 

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50