Top
+90 (212) 465 79 50
Amerika Birleşik Devletleri E-2 Vizesi Yatırım Şartları

Amerika Birleşik Devletleri E-2 Vizesi Yatırım Şartları

23 Eylül 2022

E-2 Yatırımcı Vizesi, Türkiye’ nin de aralarında bulunduğu anlaşmalı ülkelerin vatandaşlarının kendileri veya aynı ülkeden diğer kişilerin yatırım yaptıkları bir ABD kuruluşu için çalışmasına ve izin veren bir vize türüdür. E-2 Yatırımcı Vizesi, bir ABD ticari teşebbüsüne “önemli” miktarda yatırım yapılmasını gerektirir. Başvuru gerçekleştirildiğinde, yatırım sürecine hâlihazırda başlanmış olunmalıdır.

Yatırım Önemli Miktarda Olmalıdır

E-2 Vizesi için herhangi bir minimum yatırım şartı yoktur, ancak yatırım “önemli miktarda” olmalıdır.

Bir yatırımın şu durumlarda “önemli miktarda” olduğu kabul edilir:

  • Mevcut bir işletmeyi satın almanın veya sıfırdan yeni bir işletme yaratmanın toplam maliyetiyle orantılı olması.
  • Kuruluşundan sonraki birkaç yıl içinde işletmenin başarı olasılığını desteklemek için yeterli olması.

E-ticaret, danışmanlık veya profesyonel hizmetler gibi bazı işletmeler, $30.000 kadar düşük bir yatırım ile E-2 Vizesi almaya hak kazanabilir. Ancak, küçük yatırımlara dayalı bir başvuru ile E-2 Vizesi almanın daha zor olabileceğini belirtmek gerekir. Bu nedenle ortalama olarak, en az $80.000 bir yatırım yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Yatırımın Riske Edilmesi ve Emanet Fonları

E-2 Vizesi almaya hak kazanmak için fonların “geri dönülmez şekilde riske edilmesi” gerekir, yani yatırım fonu, işletme giderlerini finanse etmek için kullanılmalıdır ve işletmenin başarısız olması durumunda ekonomik zarara tabi olmalıdır. Başka bir deyişle, yatırılan fon geri alınamaz.

Yukarıda belirtildiği gibi, E-2 Vize başvurusu yapıldığı sırada, işletmenin kuruluş işlemleri devam ediyor olmalıdır. Bu da aşağıdakilerin gerçekleştirilmiş olduğu anlamına gelmektedir:

  • ABD’ de yerleşik bir ticari işletme kurmuş olmak,
  • Fonları yerel hesabınızdan ABD tüzel kişiliğine ait banka hesabına aktarmış olmak.
  • Kira, ekipman, avukatlar ve muhasebeciler gibi işle ilgili giderler için veya mevcut olan bir işletme satın alınıyor ise satın alma işlemi için bu fonların büyük kısmını kullanmış olmak (en az %70 önerilir).

Ancak, bazı durumlarda, yatırım daha az risk altında olabilir. Mevcut bir ABD şirketini satın alma sürecinde iken, fonları avukata emanet edebilir ve aynı zamanda satın alma sözleşmesinde E-2 Vize başvurusunun reddedilmesi durumunda satın alma işleminin hiçbir etkisi olmayacağına ve fonların iade edileceğine dair bir hüküm eklenebilir.

E-2 Vize yönergeleri, vizenin onaylanması durumunda emanet avukatının parayı satıcıya vermesi için yasal bir emanet sözleşmesi bulunduğu sürece emanet fonlarına dayanarak yapılan E-2 Vize başvurularına izin vermektedir. Bu tür bir yükümlülük, emanet içinde tutulmasına rağmen fonların geri dönülemez şekilde risk altında olduğunun kabul edilmesini sağlar.

E-2 Vizesi konsolosluk yönergeleri uyarınca satın alma sözleşmesinde bulunabilecek tek şartlı hüküm E-2 Vizesinin onaylanması olmalıdır. Yani E-2 Vizesi onaylanırsa satın alma fiyatı satıcıya ödenecek, aksi takdirde alıcıya iade edilecektir. Buradaki mesele, bir satın alma sözleşmesinin esasen hedef şirket üzerinde tatmin edici bir durum tespiti gibi tipik ve çeşitli koşullara bağlı hükümler içermesidir. Bu nedenle, alıcı / başvuru sahibinin korunmasını ve aynı zamanda E-2 Vize yönergelerine uyumu sağlamak için satın alma sözleşmesinin uygun şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Bir kira sözleşmesi müzakere ederken de aynı türden koşullar sağlanabilir. Bu durum genellikle sıfırdan bir işletme kurulan durumlarda gerçekleşir. Bu şartlar altında E-2 Vize başvurusu onaylanmadıkça kira sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Burada kiralama işleminin yürütülmesinde gerekli olan tüm depozito ücretleri ve diğer ödemeler emanet altına alınabilir.

Aktif İşletme Yatırımı

Yatırım yapılan ABD ticari kuruluşu “aktif bir işletme” olmalıdır, yani kâr amaçlı mal veya hizmet ticareti yapan bir işletme olmalıdır. Hisse senedi veya gayrimenkul mülkleri satın almak gibi pasif yatırımlar E-2 Vizesine hak kazanmak için yeterli değildir.

Marjinallik Koşulu

İşletme marjinal olmamalıdır. Marjinal bir işletme, yalnızca E-2 Vize yararlanıcısı ve ailesi için geçim sağlayan bir girişimdir. E-2 Vizesi için aranan marjinal olmayan bir girişim, yeni iş fırsatları yaratarak, vergi ödeyerek ve sonuç olarak sadece E-2 Vize yararlanıcısı için olmayan bir geçim kaynağı sağlayarak Amerikan ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ve bu şekilde fayda sağlayan bir kuruluştur.

Bununla birlikte, yeni bir şirket başlangıçta marjinallik gereksinimini karşılamamaktadır. E-2 Vize yönergelerine göre, bir şirket başlangıçta marjinal olabilir, ancak beşinci yılın sonunda marjinal olmaktan çıkmış olmalıdır.

İyi hazırlanmış 5 yıllık bir iş planı genellikle şirketin gerekli zaman diliminde marjinal olmayacağını kanıtlamak için yeterlidir.

İşe alınacak çalışan sayısında alt sınır yoktur. Genel olarak, birkaç çalışanın işe alınacağını göstermek bu amaç için yeterli olacaktır.

Fonların Kaynağı

E-2 Vizesi almaya hak kazanmak için fonların meşru bir kaynağı olmalıdır. Çoğu zaman, ABD işletmesine yatırılacak fonlar, ABD işletmesinin E-2 Vize başvuru sahibinin maaşı, tasarrufları veya ABD işletmesinin yabancı bir tüzel kişiliğe ait olması halinde bu şirketin kurumsal fonlarından kaynaklanır.

Fonların suç faaliyetlerinin hasılatı olmaması gerektiğini ifade etmeye gerek yoktur. Bununla birlikte, yatırılan sermayenin kaynağı üzerinde yüzeysel bir inceleme yapılmaktadır. Faydalanıcıya - veya faydalanıcı şirkete - ait banka hesap özetinin, hesapta belirli bir miktar para bulunduğunu ve ABD hesabına aktarıldığını göstermesi yeterli olacaktır. ABD Konsolosluğu, başvuruyu incelerken yapacağı soruşturmada bundan daha ileri gitmeyecektir. EB-5 Yeşil Kart başvurularında fonların kaynağını doğrulamak için kullanılan inceleme derecesi çok daha yüksektir ve aranan şartların karşılanması daha zordur.

Hibeler ve Krediler

Fonlar bir hibe veya bir krediden de kaynaklanabilir. Hediye, bir aile üyesinden veya bir arkadaştan gelebilirken, kredi aileden, arkadaşlardan veya bir finans kurumundan gelebilir. Kredili feragatname, kredinin teminatsız bir kredinin aksine teminatlı bir kredi olması gerektiğidir.

Teminatlı kredi, borçlunun borç verene teminat verdiği kredidir. Sonuç olarak kredi geri ödenemezse, borç veren talebini karşılamak için teminatı kullanacaktır. Kredinin teminat altına alınması halinde fonların geri dönülemez bir şekilde riske atılması gerekliliği başvuru sahibi tarafından karşılanmış sayılır. Kredi teminatsız ise, bu koşul yerine getirilmemiş olur.

Tüm şartların karşılanması durumunda E-2 Yatırımcı Vizesine hak kazanılabilir ve şartlar muhafaza edildiği sürece bu vize sınırsız olarak yenilenebilir. Bu yönüyle E-2 Yatırımcı Vizesi düşük bir yatırım ile kısa sürede ABD’ ye taşınmak için değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Av. Hürhan Sarı, LL.M.

 

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50