Top
+90 (212) 465 79 50

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku büromuzun en kapsamlı hizmet sunduğu sahadır. Sarı & Kılıç, yıllar içerisinde bu alanda uygulamaya yön vermiş, yerli ve yabancı müvekkillerin Türkiye?deki kapsamlı alacak tahsili operasyonlarını başarıyla yürütmüştür. Büromuz Türkiye? deki toplu alacak takibi sisteminin temellerini atan bir geçmişe ve bu alanda gerek ulusal gerek uluslararası camiada eşsiz bir itibara sahiptir.

Uzman ekibimiz, alacak tahsili alanındaki bilgi ve deneyimi ile teknolojik ve fiziksel altyapımız sayesinde müvekkillerinin alacaklarının en kısa sürede tahsilini sağlamaktadır. Departmanımız bünyesinde yalnızca ipotekle teminatlandırılmış alacaklar ve bu alandaki davaların takibinde uzmanlaşmış ayrı bir birim mevcuttur.

Büromuz bugün bankalar, finans kuruluşları, holdingler ve hür türlü ticaret şirketleri ile çalışmakta, alacaklı ? borçlu ilişkisi kapsamında yaşanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hizmet sağlamaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz:

 • İdari ve adli takip aşamasındaki bireysel ve ticari alacakların takibi ve tahsili
 • Alacakların uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla tahsili
 • Kambiyo senetlerinden, sözleşmeden, cari hesap veya faturadan kaynaklı alacakların tahsili
 • Finansal kiralama ve filo kiralama alacaklarının tahsili
 • Alacak, istirdat, istihkak davaları
 • İtirazın iptali, takibin iptali ve menfi tespit davaları
 • İcra hukukuna dair tüm adli ve resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi
 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi takipleri, satış ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ihalenin feshi davaları
 • İcra kanununda düzenlenen suçlara ilişkin şikayet ve davaları
 • İflas erteleme ve konkordato davaları
 • İflas davaları ve iflas yolu ile takipler
 • Taşınır ve taşınmazların icra yoluyla satışı
 • Tasarrufun iptali davaları

Daha fazla bilgi için info@sarikilic.com adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50