Top
+90 (212) 465 79 50

BANKACILIK & FİNANS HUKUKU

Sarı & Kılıç, kuruluşundan bu yana Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sayısız proje ve çalışmada aktif rol almıştır. Ekibimiz, yerli ve yabancı sermayeli bankalara ve finans kuruluşlarına bankacılık ve ilgili mevzuata ilişkin çeşitli konularda danışmanlık, dava ve icra takibi hizmeti sağlamakta olup, bu konuda doğabilecek tüm hukuki ihtilafların çözümünde uzmandır.

Büromuz ayrıca finansal kiralama hukuku alanında da geniş tecrübeye sahip olup, yerli ve yabancı sermayeli finansal kiralama şirketlerine alacakların yapılandırılması ve tahsili, kiralamaya konu ekipmanların geri alımı başta olmak üzere Finansal Kiralama Kanunu? ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde gerek adli ve idari makamlar önünde, gerekse sahada hizmet vermektedir. Türkiye? nin tüm bölgelerinde bulunan destek ofis ağı sayesinde büromuz finansal kiralama şirketleri açısından hayati önem taşıyan tedbir kararlarının icrası ve infazı aşamalarında en düşük maliyetle ve en hızlı şekilde çözüm üretme kabiliyetine sahiptir.

Bu alandaki hizmetlerimiz:

  • Kanuni takip öncesi idari takip alacaklarının uzlaşma ile tahsili
  • Kanuni takibe intikal etmiş bireysel ve ticari alacakların takibi ve tahsili
  • Kredilerin teminatlandırılması, sulh ve borç tasfiye protokollerinin hazırlanması, borçların yapılandırılması
  • İpotek ve teminatlı alacakların takibi, paraya çevrilmesi ve bu konulardan doğan davalar
  • Bankacılık ve finans hukukuna dair sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
  • Kredi sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri ve faktöring sözleşmelerinden doğan davalar
  • Finansal kiralama ve faktöring alacaklarının takibi ve tahsili
  • İflas davaları
  • Bankalar, finans ve kredi kuruluşlarının yapısı ve işleyişine dair hukuki danışmanlık hizmetleri

Daha fazla bilgi için info@sarikilic.com adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50