Top
+90 (212) 465 79 50
Boşanma Halinde Ziynet Eşyalarının Durumu
25 Mayıs 2023

Ziynet eşyası, altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay

Expedited Arbitration
22 Mayıs 2023

One of the key trends in arbitration has been, and continues to be, the need to increase arbitration efficiency. Due to this aspiration and the (mostly) high

Yargıtay Kararları Işığında Usulsüz Tebligat Örnekleri
17 Mayıs 2023

1. TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA: Kendisine tebligat yapılacak kimse adreste bulunamaz ya da tebellüğden imtina ederse

Konkordato Durumunda Finansal Kiralama Konusu Malların İadesi
07 Nisan 2023

Kural olarak konkordato tasdik kararı verildikten sonra finansal kiralama konusu malların iadesi, koşullar var ise talep edilebilecektir. Ancak 200

İstirdat Davası ve Şartları
04 Nisan 2023

Kendisine karşı ilamsız icra takibi yapılmış olan borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş olup da itirazının icra mahkemesince kald

Sebepsiz Zenginleşme Davası
23 Mart 2023

Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria ve iactura: Hiç kimse başkasına yaptığı haksızlık ve verdiği zarar nedeniyle zenginleşmemelidir.

Tebligat Kanunu 21. ve 35. Madde Uygulaması
03 Mart 2023

Tebligat, yetkili merciiler tarafından yapılan bildirimdir. Bu bildirime hukuki sonuçlar bağlanmış olduğundan tebligat, hukuk sistemimizde önemli

Rent Adjustment Lawsuit
17 Mayıs 2023

The principles of contractual commitment (pacta sunt servanda) and freedom of contract have been accepted in our legal system. According to these principles,

Alimony Types and Lawsuits
02 Mayıs 2023

As a legal term, "Alimony" is defined as "a monthly payment that a person is obligated to provide to the person or persons they are responsibl

A Comparison of Works Contract and Just-in-Time Contract
17 Ocak 2023

In Turkish Law of Obligations, parties have ability to enter into a contract within the framework of freedom of contract.  The contracts that are not li

Crime of Issuing a Dishonored Check and Its Penalty
26 Nisan 2023

A check is one of the three types of promissory notes listed in the Turkish Commercial Code. The crime of issuing a check without sufficient funds is a crimi

Well-known Trademark Concept and Determination of Well-known Status
21 Mart 2023

The right to a trademark is an absolute right that grants exclusive authority to its owner. The owner of a trademark can prevent others from using it, can as

Legal Consultancy : +90 (212) 465 79 50