Top
+90 (212) 465 79 50
Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gelen Düzenlemeler

23 Eylül 2022

“Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Eylül 2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yönetmelikte yer alan maddelerin bir bölümü 01.10.2022 tarihinde, bir bölümü ise 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yapılan düzenleme ile:

  • Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi tüketiciye sunulacak.
  • Kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi gerekecek.
  • Sigortalı kredi teklifinin tüketici tarafından tercih ve kabul edilmesi halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi tüketiciye sunulacak.
  • Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranının artırılması durumunda, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye bildirilmesi zorunlu olacak. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecek.
  • Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde tüketicinin kredi verene bildirim aranmaksızın bu cayma hakkına ilişkin hükümler uygulanacak.
  • Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.
  • Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilecek. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.
  • Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması gerekecek. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta veya kredi tutarını aşan sigorta yaptırılamayacak.
  • Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler kredi ile ilgili yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilecek. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Maddelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-5.htm

Legal Consultancy : +90 (212) 465 79 50