Top
+90 (212) 465 79 50
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

08 Aralık 2022

07.12.2022 tarih ve 32036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Perakende   Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gelmek üzere “Veri Paylaşımı Madde 12/Ç” hükmü eklenmiştir.

Veri paylaşımı

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.

Bu madde ile;

  • Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve,
  • Şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar,

satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutulmuştur.

Dolayısıyla yukarıdaki kriterlerdeki zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacaktır ve bu veriler kamuoyu ile paylaşılabilecektir. Alınan bu karar ile tüketicilere kolaylıkla fiyat karşılaştırması yapabilme imkanı sağlanmıştır. Bu düzenleme ise yayım tarihi olan 07.12.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Legal Consultancy : +90 (212) 465 79 50