Top
+90 (212) 465 79 50
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu

14 Aralık 2022

01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde aşağıdaki altı başlık düzenlenmiştir;

1- Verginin Konusu

2- Vergiyi Doğuran Olay

3- Verginin Mükellefi

4- İstisnalar

5- Matrah, Oran ve Yetki, Verginin Belgelerde Gösterilmesi

6- Vergilendirme İşlemleri

Buna göre;

Konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak olup, oranı %2 olarak belirlenmiştir. Tebliğde Cumhurbaşkanı'nın, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek olup, bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacaktır. Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu belgede konaklama vergisi gösterilemeyecektir.

!           Bir diğer önemli husus ise genel algıda 1 Ocak 2023 tarihinden önce yapılacak otel rezervasyonunun vergi kapsamına girmeyeceği yanılgısıdır. Çünkü bu düzenlemeye göre gerek seyahat acenteleri üzerinden gerekse de doğrudan konaklama tesisleri tarafından satışa konu edilen hizmetlerde KONAKLAMA VERGİSİ, SATIŞ İŞLEMİ İLE DOĞMAYACAK OLUP, HİZMETİN KONAKLAYANA SUNULMASI İLE DOĞACAKTIR. Dolayısıyla bu ay içerisinde, 2023 yılı için erken rezervasyon yöntemi ile otel rezervasyonu yapılması halinde, konaklama 2023’te yapılacağından konaklama vergisinin otele ayrıca ödenmesi gerekecektir.

1. 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;

 • Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,
 • Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde
 • Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,
 • Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde,

2. Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

3. İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,

4. Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler VERGİYE TABİDİR.

Örnekler:

 (C) kişisi, (D) oteline 1/7/2023-8/7/2023 tarihleri arasındaki 7 gece boyunca konaklamak amacıyla giriş yapmış, 4/7/2023 günü sabahında yalnızca 3 günlük geceleme bedelini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, TESİSE GİRİŞ SIRASINDA MÜŞTERİYLE

ANLAŞILAN KONAKLAMA SÜRESİ DİKKATE ALINMAKSIZIN KİŞİNİN TESİSTE GECELEDİĞİ GÜNLER İÇİN VERGİ HESAPLANIR.

(A) kişisi 24/5/2023 günü öğleden sonra (B) konaklama tesisine geceleme amacıyla bir günlüğüne giriş yapmış, kendisine tahsis edilen odaya yerleşmiştir. Aynı günün akşamı geceleme bedelini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, GECELEME TAMAMLANMAMIŞ OLSA DAHİ, KONAKLAMA FATURASINDA KONAKLAMA VERGİSİ HESAPLANACAKTIR.

 • Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen hizmetler ise vergiye tabi değildir.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri verginin konusuna girmez.
 • Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmaz.
 • Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemez.
 • Konaklama tesisinde konaklamayanlara (geceleme hizmeti almayanlara) verilen hizmetler vergiye tabi değildir.

İstisnalar:

 • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden muaftır.
 • Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaftır.

Legal Consultancy : +90 (212) 465 79 50