Sarı & Kılıç Ortak Avukatlık Bürosu 1990 yılında İstanbul'da  Av.Hüseyin Sarı ve Av.Semra Kılıç Sarı ortaklığı ile kurulmuş olup;  halen dava ve icra takibi bürosu olarak faaliyet göstermektedir. Kurucu ortaklar Türk adli sisteminde yirmi beş yılı aşkın süredir mesleklerini kesintisiz ifa etmektedirler. Yoğun bir şekilde dava avukatlığı yapılırken, 1990 yılında Boyner Holding ile mağaza kartlarının hukuki altyapısı ve tahsilat sistemi oluşturulmuş, bu konuda uzun yıllar yurt genelinde yaygın ve çok sayıda alacak takip edilmiştir. Bu çalışmanın yanında bankalar ile teminatlı ve teminatsız alacakların takibi konusunda kesintisiz bir çalışma meydana gelmiştir. Bu çalışmalar büronun gerek teminatlı gerekse teminatsız ve çok yüksek sayılarla ifade edilebilen alacaklar konusunda takip edebilme kabiliyeti kazanmasına sebep olmuştur.

 

Sarı & Kılıç’ta yıllarca çok sayıda şirket, banka ve şahsa verilen hizmet iki temel çalışma grubu tarafından sunulmaktadır. İlk çalışma grubu, yıllar içerisinde yetişen kadrolar ile birlikte danışmanlık ve dava takibi bölümüdür. İkinci çalışma grubu ise alacak takip ve tahsil kısmıdır. 2010 yılında avukat sayımız 20’yi, toplam çalışan sayımız ise 60’ı geçmiştir. Sarı & Kılıç Ortak Avukatlık Bürosu uluslararası vizyona sahip, hukuki ve etik ilkelerine bağlı ve hesap verebilir bir anlayış içerisinde halen hizmet vermeye devam etmektedir.