Av. Sinem ÇiftçiBaro: İstanbul Barosu, 2011

Eğitim: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2010 

Diller: İngilizce

Sinem’in uzmanlık alanı İcra- İflas Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Sinem Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine hukuki destek ve danışmanlık veren takımda görev almaktadır. Takımın en temel görevi banka adına kayıtlı olan ipoteklerin paraya çevrilmesi konusunda sürecin başından en son aşamasına kadar takımı koordine ederek karşılaşılabilecek her türlü hukuki problemi bertaraf etmektir. Kendisi bunlara ek olarak alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi ve müvekkiller ile borçlular arasında kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konularında da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sinem ve takımı aynı zamanda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Başlıca faaliyet alanları; Banka ve Finans Hukuku, İcra- İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve Borçlar Hukuku'dur.