Av. Semra Kılıç SarıBaro: İstanbul Barosu, 1988

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1986

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı,(LL.M), 1991

Diller: İngilizce

Semra Kılıç Sarı kariyerine 1991 yılında Hüseyin Sarı ile birlikte kurduğu Sarı & Kılıç’ta başladı. Semra, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine hukuki destek ve danışmanlık veren takımın lideridir. Kendisi buna ek olarak alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi ve müvekkiller ile borçlular arasında kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konularında da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Semra ve takımı aynı zamanda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Banka Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku (şirketler-kambiyo evrakları- taşıma),  Medeni Hukuk (şahıs- gayrimenkul- miras), Borçlar Hukuku(sözleşmeler-alım satım - bayi-kira),  Ceza Hukuku, İdare Hukuku sahalarında yirmi yıldır danışmanlık yapmakta ve dava avukatı olarak çalışmaktadır.