Av. Özlem BaysalBaro: İstanbul Barosu, 2015

Eğitim: Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2014

Diller: İngilizce

Uzmanlık alanı İcra- İflas Hukuku, Sigorta Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özlem Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine hukuki destek ve danışmanlık veren takımda görev almaktadır. Kendisi alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde; dava takibi konularında da müvekkillere hizmet vermektedir. Müvekkiller ile borçlular arasında kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konusunda da hukuki danışmalık hizmeti sağlamaktadır. Kendisi alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Başlıca faaliyet alanları; Banka ve Finans Hukuku, İcra- İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve Borçlar Hukuku'dur.