Av. Bengü KüçükBaro: İstanbul Barosu, 2001

Eğitim: İstanbul Universitesi, Hukuk Fakultesi, 1999

Diller: İngilizce

Sarı & Kılıç’ın kıdemli avukatlarından olan Bengü’nün uzmanlığı İcra- İflas Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bengü Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine hukuki destek ve danışmanlık veren takımın lideridir. Takımın en temel görevi bankanın kanuni takibe aktarılan teminatlı /teminatsız kredi alacaklarının tahsili sürecinin başından en son aşamasına kadar takımı koordine ederek karşılaşılabilecek her türlü hukuki problemi bertaraf etmektir. Kendisi bunlara ek olarak alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi ve müvekkiller ile borçlular arasında kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konularında da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bengü ve takımı aynı zamanda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Başlıca faaliyet alanları; Banka ve Finans Hukuku, İcra- İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve Borçlar Hukuku'dur.